Als je ZZP-er bent dan ontvang je bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd net als vrijwel iedereen een AOW uitkering. Wanneer je niets hebt geregeld met betrekking tot pensioen, ook wel oudedagsvoorziening genoemd, dan blijft het bij enkel en alleen deze AOW uitkering.
 
Het is dan ook verstandig om te voorzien in een zogenaamde “aanvullende oudedagsvoorziening”. Je hebt wat dit betreft een aantal mogelijkheden die we, weliswaar kort, de revue laten passeren.

 
 
 
 

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Vanuit ZZP-ers is er veel belangstelling voor pensioenverzekeringen. Dit is dan ook de reden dat er collectieve pensioenregelingen in het leven zijn geroepen die zich specifiek richten op freelancers/ZZP-ers. Aansluiten bij een collectieve pensioenregeling voor ZZP-ers is geen verplichting, maar een vrijwillige keuze.

 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Het is mogelijk om een deel van de winst opzij te leggen en deze aan te wenden voor de oudedagsvoorziening. Dit noemen we de fiscale oudedagsreserve, wellicht beter bekend onder de FOR. Over het gereserveerde deel van de winst betaal je nog niet direct belasting. Dit gebeurt in een later stadium. Te zijner tijd kunt u ervoor kiezen om de FOR om te zetten in een lijfrentepolis. Het ligt voor de hand om dit pas te doen op het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat. De belasting wordt dan (alsnog) geïnd over de lijfrente die wordt uitgekeerd.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de FOR. De belangrijkste pikken we er voor je uit en zijn:

  • Je moet voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst (1225 uur per jaar werkzaam in jouw bedrijf)
  • Je moet door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer
  • Je mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Met kalenderjaar wordt in dit geval bedoeld het kalenderjaar waarover je aangifte IB (inkomstenbelasting) doet.

 

Oudedagsvoorziening via verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

Veel ZZP-ers kiezen ervoor om een lijfrente af te sluiten. Dit kun je doen bij financiële instellingen als banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Vanzelfsprekend staan de lijfrente uitkeringen die je ontvangt op zichzelf, want uiteraard heb je ook recht op de AOW uitkering. Je betaalt premie voor de lijfrentepolis. Voordeel hiervan is dat je deze premie af kunt trekken van je inkomen in box 1. Het is hierbij wel goed om te weten dat deze aftrek lijfrente wel aan voorwaarden is gebonden.

Er bestaat ook nog zoiets als stakingswinst. Dit komt ter sprake als je stopt met jouw bedrijf. Zonder verder dieper op deze materie in te gaan komt het er in het kort op neer dat je de stakingswinst, of een deel hiervan, kunt aanwenden voor het aankopen van een lijfrentepolis. Wat belastingaftrek in box 1 betreft gelden er dan andere (lees: hogere) bedragen.

 

Voortzetting pensioenregeling op vrijwillige basis

Het kan vandaag de dag heel goed zijn dat je, voordat je als ZZP-er aan het werk ging, in loondienst bent geweest. Nam je als werknemer zijnde deel aan de pensioenregeling die jouw werkgever je bood, dan kun je ervoor kiezen om deze pensioenregeling op vrijwillige basis voort te zetten. Let wel, dit is uiteraard alleen mogelijk als de betreffende pensioenregeling in deze mogelijkheid voorziet. Ook hier profiteer je van belastingvoordeel, want de premie is in deze gevallen fiscaal aftrekbaar gedurende maximaal tien jaar.

 

Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar

Wellicht ben je als ZZP-er zijnde wel DGA (directeur-grootaandeelhouder) van jouw eigen BV. Wees je er dan van bewust dat het vanaf 1 juli 2017 niet langer mogelijk is om pensioen op te bouwen in deze eigen BV. Vanzelfsprekend kun je er dan nog steeds voor kiezen om je aanvullend te verzekeren bij een externe partij, vaak een verzekeraar.
 

Verplichte pensioenregeling

Na het lezen van bovenstaande is het wellicht verrassend om nu te lezen dat bepaalde groepen ZZP-ers verplicht zijn om zich aan te sluiten bij een beroeps- of bedrijfstak pensioenregeling. Toch kan dit het geval zijn bij bijvoorbeeld specifieke beroepen in de gezondheidszorg. Informeren of dit ook voor jou geldt is aan te raden en dit doe je bij bijvoorbeeld een branchevereniging.

Overigens kan elke bedrijfstak/beroepsgroep een aanvraag indienen tot een verplichte pensioenregeling. Uiteraard kan dit alleen als hier genoeg draagkracht voor is binnen de bedrijfstak/beroepsgroep.
 
 
Voor vragen of meer informatie : neem gerust contact met ons op.