De oudedagsreserve nader uitgelegd

Uiteraard wil je als ondernemer ook op een bepaald moment van je “oude dag” genieten. Om er tegen die tijd ook financieel goed voor te staan kun je met toestemming van de Belastingdienst elk jaar, als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, een gedeelte van de winst hiervoor reserveren. Het deel dat je hiervoor als het ware apart zet noemen we de oudedagsreserve. In de praktijk is het niet zo dat je daadwerkelijk een geldbedrag apart zet. Zoals het woord al aangeeft betreft het een reservering van de winst, wat er in dit geval op neerkomt dat je niet direct belasting over dat deel van de winst hoeft te betalen. Zie het dan ook als uitstel van belastingheffing die je in elk geval belastingvoordeel op de korte termijn oplevert.

 
Er zijn verschillende manieren waarop je kunt voorzien in jouw oudedagsvoorziening. Eén van de mogelijkheden die je hebt is het aankopen van een lijfrente. Dit doe je in de meeste gevallen bij een verzekeraar. Besluit je dit te doen, dan neemt de opgebouwde oudedagsreserve af met dat deel dat je gebruikt voor de aankoop van lijfrente. Dit bedrag noemen we de belastbare winst. Het voordeel van het aankopen van een lijfrente is dat je de premie-inleg die je hiervoor verschuldigd bent kunt aftrekken.

 

Wat zijn de voorwaarden van de oudedagsreserve?

De voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan de oudedagsreserve zijn simpel. Je moet voor de inkomstenbelasting ondernemer zijn, waarbij het voldoen aan het urencriterium een must is. Daarnaast mag je de AOW gerechtigde leeftijd aan het begin van het jaar (kalenderjaar) nog niet hebben bereikt.
Dit betekent dus dat zogenaamde commanditaire vennoten niet in aanmerking komen voor het vormen van de oudedagsreserve. Je bent dan immers geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, hoewel je dan wel winst uit onderneming geniet. Het is niet mogelijk om de oudedagsreserve op te bouwen als je gezien wordt door de Belastingdienst als ondernemer voor de vennootschapsbelasting.
 

Opbouw van de reserve

Het opbouwen van de oudedagsreserve is persoonsgebonden. Als jouw partner ook aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan kan deze op persoonlijke titel deze reservering vormen. In het geval je meerdere ondernemingen hebt, dan is het mogelijk om de opgebouwde reserve te verdelen over de balansen van deze
verschillende ondernemingen.
Je kunt niet onbeperkt reserveren voor de oudedagsvoorziening. Het percentage van de winst die je hiervoor mag gebruiken wordt jaarlijks een maximum percentage bepaald. Heb je pensioenpremies als bedrijfskosten geboekt, dan gaat dit ten koste van de maximale toevoeging aan de oudedagsreserve. Je bent niet verplicht om een oudedagsreservering te vormen. Je kunt er voor kiezen om dit jaarlijks een oudedagsreservering te vormen, maar dit is zeker geen verplichting. Overigens is het nog goed om te weten dat je de toevoeging aan deze reserve zelf moet berekenen, want de Belastingdienst doet dit niet voor je. Hou er tevens rekening mee dat door het toevoegen van een reservering de totale oudedagsreserve niet boven het ondernemingsvermogen uit mag komen.
 

Afname oudedagsreserve of beëindiging hiervan

In een aantal gevallen wordt de oudedagsreserve beëindigd of zal deze juist afnemen in plaats van toenemen:

 • Je besluit tot het aankopen van een lijfrente (als inkomstenvoorziening) en zoals je eerder
  hebt kunnen lezen ben je dan verplicht om het bedrag dat hiermee gemoeid is van de
  oudedagsreserve af te halen.
 • Het ondernemingsvermogen ligt lager dan de oudedagsreserve. Hierbij moet dan wel één
  van de volgend scenario’s aan de orde zijn:
 • Je beëindigt de onderneming al dan niet gedeeltelijk
 • Je hebt de AOW gerechtigde leeftijd aan het begin van het jaar (1 januari) bereikt
 • Je voldoet niet aan het door de Belastingdienst gestelde urencriterium (zowel dit jaar als
  het vorig jaar niet, waarbij ook hier geldt dat een jaar een kalenderjaar is)

Een beëindiging of terugloop van de oudedagsreserve komt er in de praktijk op neer dat je een hogere winst hebt. De tegenprestatie van de Belastingdienst bestaat hieruit dat tegenover deze winstbijtelling de mogelijkheid staat tot het aftrekken van een bedrag dat je hebt betaald voor het aankopen van een lijfrente.
 

Beëindiging van de onderneming

Als je besluit om de onderneming te beëindigen (ook wel staken genoemd) dan komt er een einde aan het verleende uitstel en worden de betreffende bedragen, waarover eerder uitstel is verleend, opgeteld bij de winst die je hebt gemaakt. De oudedagsreserve wordt hiermee geheel of gedeeltelijk opgeheven.
 

Overlijden van de ondernemer

Overlijden brengt vrijwel altijd fiscale consequenties met zich mee. Zeker in het geval je ondernemer bent. Wat de oudedagsreserve betreft zal er dan ook middels de Belastingdienst moeten worden afgerekend. De oudedagsreserve komt ten einde en zal worden toegevoegd aan de belastbare winst. Dit “afrekenen” kan worden voorkomen als jouw partner besluit om de onderneming voort te zetten. Hij/zij zal dan de oudedagsreserve over moeten nemen, wat je kenbaar kan maken door hiervoor een verzoek in te dienen bij de aangifte.
 

Is de reserve altijd voordelig?

Het is niet altijd van tevoren goed aan te geven of je er goed aan doet om een oudedagsreserve te vormen. Het is een vorm van uitstel, waarbij het moment van betalen naar een moment in de toekomst wordt verschoven. Zo betaal je nu minder belasting en in de toekomst juist meer. Laat je dan ook goed voorlichten over de verschillende mogelijkheden en bepaal dan wat voor jou het meest gunstig is.
 
Voor vragen over de oudedagsreservers: neem gerust contact met ons op