Privévermogen en faillissement,

Een faillissement is vrijwel altijd een ingrijpende gebeurtenis. Het bedrijf waar je je altijd met hart en ziel voor hebt ingezet blijkt, om wat voor reden dan ook, niet (meer) levensvatbaar. De schulden zijn hoog opgelopen en je kunt deze simpelweg niet meer betalen. Door uitstel van betaling aan te vragen kun je wellicht een faillissement nog proberen te voorkomen, maar dit is lang niet altijd mogelijk.

 
De mentale kant van een faillissement is zwaar, maar de daadwerkelijke praktische afhandeling ervan kan minstens zo zwaar zijn. De schulden die je bedrijf heeft moeten namelijk wel worden afbetaald. Hiertoe wordt er dan beslag gelegd op je vermogen. Dit vermogen betreft het zakelijk vermogen, maar weet dat er ook beslag op je privévermogen gelegd kan worden om de schulden van je bedrijf af te betalen. En wanneer dit gebeurt, dan kan het zo zijn dat privébezittingen als spaargeld, auto en woning verkocht kunnen worden om schuldeisers te betalen.
 
 
Of je met je privévermogen aansprakelijk bent, hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf. Wanneer je bedrijf een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is, dan ben je met zowel je bedrijfs- als je privévermogen aansprakelijk. De rechtsvormen waarbij je dit risico loopt, zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (cv) en de maatschap. Nu is het zo dat bij de laatste drie genoemde rechtsvormen ook rechtspersonen deel uit kunnen maken van de betreffende rechtsvorm. Bij een faillissement betekent dit dat ook deze rechtspersonen aansprakelijk zijn.
 
Bij rechtsvormen met een rechtspersoonlijkheid zijn bedrijfsvermogen en privévermogen uit elkaar gehaald. De besloten vennootschap is een goed voorbeeld van deze rechtsvorm. Uitzonderingen daargelaten ben je bij deze rechtsvormen in de meeste gevallen niet aansprakelijk met je privévermogen voor de schulden van je bedrijf.
 

Geregistreerd partnerschap en getrouwd in gemeenschap van goederen

De gevolgen van een faillissement gaan verder dan enkel en alleen beslaglegging op jouw privévermogen, wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dit staat overigens gelijk aan een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen. Concreet komt het er dan ook op neer dat in geval van faillissement er niet alleen beslag gelegd wordt op jouw privévermogen, maar ook op het privévermogen van je partner. Je bent beide volledig aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Ook al heeft je partner niets met het bedrijf te maken. Trouwen op huwelijkse voorwaarden voorkomt een hoop narigheid op dit vlak, net als het aangaan van een samenlevingscontract met daarin opgenomen een verblijvingsgeding.

 

Schuldeisers betalen met bedrijfsvermogen

Zoals je weet valt alleen het bedrijfsvermogen in het faillissement wanner je een bedrijf hebt dat een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is. De rechtsvormen waarvoor dit geldt zijn de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de vereniging, de coöperatie en de stichting. Als bestuurder van één van deze rechtsvormen ben je niet aansprakelijk met je privévermogen voor schulden van de onderneming.
 
Wil dit dan zeggen dat je helemaal geen risico loopt met je privévermogen als bestuurder zijnde? Nee, want er zijn uitzonderingen. Je kunt namelijk als bestuurder privé aansprakelijk gesteld worden. Ook wanneer je als privépersoon overeenkomsten van de onderneming hebt ondertekend, ben je aansprakelijk met je privévermogen. Een goed voorbeeld hiervan is een bank die aan je vraagt om mee te tekenen als privépersoon (dus niet als bestuurder!) als je geld leent voor je onderneming.
 
Nu is het niet zo dat je ‘zomaar’ als bestuurder privé aansprakelijk gesteld kunt worden. Er moet dan echt wel iets aan de hand zijn. Denk hierbij aan fraude plegen of onverantwoord grote financiële risico’s nemen. Ook het te laat betalen van belastingen en/of sociale premies zonder dit tijdig te melden bij de Belastingdienst kan tot gevolg hebben dat je privé aansprakelijk gesteld wordt.
 
Voor al je vragen over privévermogen en faillissement, of wil je meer informatie: neem gerust contact met ons op.