Als er één jaar is dat we niet snel zullen vergeten, dan is dat het jaar 2020. Het was een ongekend zwaar jaar voor ondernemend Nederland en helaas was de start van 2021 nog weinig hoopgevend. De overheid heeft verschillende financiële steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. Nu de belastingaangifte weer voor de deur staat, vraag je je wellicht af hoe je de financiële steun van de overheid moet verwerken in je aangifte. En hoe zit het eigenlijk met al die verschillende regelingen, op welke kun jij aanspraak maken? Welke aftrekposten kun je opvoeren? Maar misschien wel de belangrijkste vraag: welke invloed heeft deze pandemie op langere termijn op je bedrijfsvoering?

 

Een blik richting de toekomst

De coronacrisis heeft bewezen wat we eigenlijk al wisten. En dat is dat ondernemers een ongelofelijke veerkracht, flexibiliteit en creativiteit hebben. Hoe moeilijk 2020 ook was, bij de pakken neerzitten deden maar weinig ondernemers. Veel ondernemers maakten een digitale (her)start met een webshop. Er ontstonden mooie samenwerkingsverbanden op lokaal niveau tussen ondernemers uit verschillende branches. Nieuwe markten werden ontdekt en met veel energie werd onbekend terrein ontgonnen. Met alle nieuwe opgedane kennis, inzichten en ervaring is het goed om vooruit te kijken hoe je dit alles een blijvend vervolg kunt geven. Niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn als we corona achter ons hebben gelaten.

 

Uitstel van betaling en terugbetalingsregelingen

Waar we niet omheen kunnen, is dat de coronapandemie diepe financiële sporen heeft nagelaten bij zowel het MKB als bij zzp-ers. Hoe flexibel, creatief en veerkrachtig bedrijven ook zijn en zijn geweest. De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, de Tozo-regeling, die door de overheid in het leven is geroepen, verzachten gedeeltelijk de pijn. Ook uitstel van betaling voor bijvoorbeeld hypotheek, loonheffing en (bank)kredieten verzachten het financiële leed een beetje. Voor uitstel van betaling geldt dat dit geen afstel is. En dus komt eens de dag dat je alsnog je hypotheektermijnen of Btw-aangifte(s) moet voldoen. Met andere woorden, rust voor nu, maar weet dat deze rust slechts van tijdelijke aard is.

Kijken we naar de Belastingdienst, dan heb je misschien begin dit jaar al uitstel gekregen naar aanleiding van je aanvraag hiertoe. Is dit uitstel daadwerkelijk aan je verleend? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent tegelijkertijd dat de datum dat je normaliter zou beginnen met terugbetalen, aangepast wordt naar 1 oktober 2021. Deze betalingsregeling is flexibel. Je dient namelijk het verschuldigde bedrag in maximaal 36 maanden te voldoen, maar gaat het je financieel weer voor de wind, dan kun je altijd eerder aflossen. Verder is het goed om te weten dat wanneer je uitstel van betaling is verleend, dit voor 1 oktober 2021 schriftelijk aan je wordt bevestigd. In dit schrijven lees je welk bedrag je de fiscus bent verschuldigd, welk bedrag je maandelijks af moet lossen en welke voorwaarden er voor de betalingsregeling van toepassing zijn. Zo weet je precies waar je aan toe bent en waar je rekening mee moet houden.

 

Steunmaatregelen en de aangifte Inkomstenbelasting

Twee steunmaatregelen van de overheid worden niet belast. Wanneer je vanuit de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS-regeling) een eenmalige uitkering van € 4.000,- hebt ontvangen, dan betaal je hier geen belasting over. Dit geldt ook als je een bedrag ontvangen hebt vanuit de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

Heb je een bedrag ontvangen vanuit de eerder genoemde Tozo-regeling? Dan moet hier wel belasting over worden afgedragen. Een uitkering uit deze regeling wordt beschouwd als een zogenaamde gezinsuitkering en dat betekent dat, in het geval van een partner, je beiden hier belasting over moet betalen. Concreet betaal je beide de helft van deze belasting, omdat de ontvangen uitkering als inkomen telt van zowel jou als van je partner. Je geeft deze uitkering in je aangifte dan ook op als zijnde inkomen, waarbij het de gemeente is die loonheffing betaalt over de door jou ontvangen Tozo-uitkering. De kans is relatief klein dat je uiteindelijk nog belasting moet betalen over de ontvangen Tozo-uitkering, wanneer je een slecht jaar achter de rug hebt. Wanneer je minder inkomen hebt ontvangen, check dan of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld huur en/of zorgtoeslag. Of wellicht voor een hogere huur en/of zorgtoeslag.

 

Verruiming van het urencriterium

Het urencriterium van de Belastingdienst is een maatstaf om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen of aftrekposten. Wil je gebruikmaken van bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en/of de for, (fiscale oudedagsreserve), dan zal je minimaal 1225 uur per jaar in je bedrijf gewerkt moeten hebben. Omdat dit in tijden van corona voor veel ondernemers niet mogelijk of haalbaar was, is het urencriterium voor 2020 verruimd. Het komt er op neer dat je ervan uit mag gaan bij je aangifte IB, dat je minimaal 1225 uur hebt in je onderneming hebt gewerkt. Dus ook als dit in de praktijk niet het geval is geweest, omdat je simpelweg geen opdrachten had.

 

Pensioenvoorziening(en)

Hoewel veel zelfstandig ondernemers hard geraakt zijn door de coronacrisis, zijn er ook veel die ondanks alles toch nog een aardige omzet hebben weten te draaien. Wanneer jij tot deze groep behoort, dan is er weinig aan de hand en heb je de hoogte van jouw belastingaanslag gedeeltelijk zelf in de hand. Zo kun je ervoor kiezen om geld weg te zetten voor het moment dat je met pensioen gaat. Je kunt hier mogelijk de FOR voor gebruiken of één van de andere mogelijkheden die er zijn op het gebied van sparen voor je pensioen. En wie weet kun je gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als je het afgelopen jaar investeringen hebt gedaan in je bedrijfsmiddelen. Verder raden we je aan om goed te kijken naar het schuiven met aftrekposten tussen partners, want ook dit kan je best iets opleveren.

Over een tijdje is het hopelijk weer mogelijk om op alle vlakken volledig aan de slag te gaan. Wij helpen je daarbij graag waar het kan.

Onze kracht zit juist in het adviseren en ondersteunen van jou als ondernemer. Vooral in deze periode!
Voor al je vragen of wil je meer informatie: neem gerust contact met ons op.