ZZP’ers opgelet! De belangrijkste aftrekposten voor jou op een rij.

Een eigen bedrijf starten vereist enige moed en vraagt veel van je. Niet alleen in de vorm van energie en tijd, maar ook op het financiële vlak. Je krijgt immers onherroepelijk te maken met investeringen. Gelukkig kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, profiteren van een aantal belastingvoordelen. Deze komen in de vorm van aftrekposten en wij zetten de belangrijkste speciaal voor jou even op een rij.

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat elke ZZP’er gebruik kan maken van deze aftrekposten. Voldoen aan de door de Belastingdienst ingestelde urencriterium of enkel en alleen een KvK inschrijving hebben is lang niet altijd voldoende hiervoor. De Belastingdienst hanteert verschillende criteria om te beoordelen of jouw werk als ZZP’er valt onder de noemer “winst uit onderneming”. Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat jij wel aan deze voorwaarden voldoet. Onderstaande aftrekposten zijn dan wellicht interessant voor jou.

 

De Zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek verlaagt als het ware het bedrag waarover je belasting moet betalen. De zelfstandigenaftrek is onderwerp van discussie geweest in de bezuinigingsronden van het kabinet, maar tot 2019 worden er hier geen beperkingen aan opgelegd. Het urencriterium van de Belastingdienst vereist dat je minimaal 1225 uur per jaar als ZZP’er hebt gewerkt en wanneer dit daadwerkelijk het geval is geweest, dan bedraagt de zelfstandigenaftrek €7.280,- per jaar.

 

De Startersaftrek:

De startersaftrek is bedoeld voor ZZP’ers die in de opstartfase van hun bedrijf zijn. Als je aan onderstaande criteria voldoet, dan mag je gedurende de eerste vijf jaar na de start van jouw bedrijf tot drie keer toe een bedrag van €2.123,- aftrekken van de winst. De criteria waaraan je moet voldoen zijn de volgende:

  • Je komt naast de startersaftrek ook in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek
  • Je hebt niet meer dan twee keer eerder gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek gedurende een periode van vijf jaar (voorafgaand aan het belastingjaar van aangifte).
  • Eveneens geldt voor deze zelfde periode van vijf jaar dat je minimaal één jaar niet actief bent geweest als ondernemer/ZZP’er.

Overigens is het goed om te weten dat de startersaftrek een aanvulling is op de zelfstandigenaftrek.

 

De MKB-winstvrijstelling

Maak je winst met jouw bedrijf? Dan kom je in aanmerking voor de MKB-winstvrijstelling. Voorheen diende je, om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost, te voldoen aan het eerder genoemde urencriterium. Sinds 2010 is dit niet langer een vereiste en mag je een bepaald percentage van de winst aftrekken. Sinds 2015 staat dit percentage op veertien procent na aftrek van de ondernemersaftrek.

 

De Investeringsaftrek:

Er is geen startende onderneming die niet te maken krijgt met investeringen. Computer, tablet, bureau, gereedschap en wat al niet meer zij heb je nu eenmaal nodig om van start te kunnen gaan. De Belastingdienst begrijpt dit en komt je op dit valk enigszins tegemoet. Zo heb je mogelijk recht op de KIA of wel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als je in een boekjaar een investering hebt gedaan m.b.t. de onderneming. De hoogte van de KIA (percentage van alle gedane investeringen) is afhankelijk van het bedrag dat je hebt uitgegeven aan deze investeringen. Dit bedrag moet tussen de €2.301,- en de €309.693,- liggen. De voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Jouw onderneming is gevestigd in Nederland
  • Je hebt in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd
  • Je bent belastingplichtig voor de IB (inkomstenbelasting)

 

De Meewerkaftrek:

Onder bepaalde voorwaarden mag je gebruik maken van de zogenaamde meewerkaftrek. Dit is
het geval als je een fiscale partner hebt die met enige regelmaat mee helpt/werkt in jouw bedrijf.
De meewerkaftrek zorgt ervoor dat je minder belasting betaalt over de gemaakte winst.
Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden, namelijk:

  • Jaarlijks werk je minimaal 1.225 uur in jouw bedrijf. Let op: dit moet meer zijn dan de helft van je werktijd!
  • Jouw fiscale partner werkt minimaal 525 uur in jouw bedrijf zonder dat hier (in principe) een vergoeding tegenover staat. Betaal je toch een vergoeding? Dan mag deze niet meer bedragen dan €5.000,- om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek.
  • Jouw fiscale partner is niet in loondienst bij jou en verder is het niet de bedoeling dat de Belastingdienst een zogenaamd fictief dienstverband signaleert.

Overigens is het bedrag dat je af mag trekken m.b.t. de meewerkaftrek gerelateerd aan het aantal uren dat jouw fiscale partner heeft meegewerkt en aan de hoogte van de winst.

 

De Fiscale Oudedagsreserve

Als ZZP’er is het een gegeven dat je niet automatisch pensioen opbouwt. Dit zal je zelf moeten regelen en de fiscus komt je hierin tot op bepaalde hoogte tegemoet. Zo mag je elk jaar een bepaald deel van de winst opzij leggen voor jouw pensioen, ook wel oudedagsvoorziening genoemd. Dit deel dat je opzij mag leggen wordt de fiscale oudedagsreserve genoemd (FOR).
Het is niet zo dat je over dit bedrag geen belasting hoeft te betalen. Je moet het meer zien als uitstel van het betalen van belasting. Het bedrag dat je weg mag leggen voor de FOR is een bepaald percentage van de winst, maar mag niet meer bedragen dan €8.631,-. Je kunt ervoor kiezen om een gedeelte van de FOR om te zetten in een lijfrente. Dit heeft als voordeel dat je de premie voor deze lijfrente weer kunt aftrekken. Voorwaarde om gebruik te maken van de FOR is dat je voldoet aan het urencriterium van de fiscus en je mag aan het begin van het belastingjaar waar het om gaat nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

 

De Willekeurige afschrijving:

Als startende ondernemer wordt je de mogelijkheid geboden om zelf te bepalen wanneer je de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen afschrijft. Dit noemen we “willekeurig afschrijven”. Dit kan jou veel voordelen opleveren. Om in aanmerking te komen voor dit willekeurig afschrijven dien je recht te hebben op de eerder genoemde startersaftrek. Overigens komen niet alle rechtsvormen hiervoor in aanmerking, maar zolang je een VOF, CV, Maatschap of éénmanszaak hebt is dit geen enkel probleem. Voor alle overige vereisten verwijzen we je graag door naar de website van de Belastingdienst.

 

Voor vragen of meer informatie : neem gerust contact met ons op.