Hoe zit het eigenlijk met BTW tarieven en vrijstellingen?

In verreweg de meeste gevallen ben je als startende ondernemer of zzp-er verplicht om btw in rekening te brengen voor de levering van goederen en/of diensten. Je hebt wat dit betreft te maken met verschillende btw tarieven. Maar het kan ook zo zijn dat je vrijgesteld bent van btw. In dit artikel scheppen wij duidelijkheid met betrekking tot de verschillende btw tarieven en vrijstellingen.

 
 
 
 

Wat zijn de btw tarieven?

Als je btw plichtig bent als ondernemer, dan kun je te maken krijgen met onderstaande btw tarieven:

We starten met het btw tarief van 21%. Dit tarief wordt ook wel het algemene btw tarief genoemd, omdat dit eenvoudigweg het meest gangbare tarief is voor de levering van goederen en diensten. Het komt er feitelijk op neer dat dit tarief geldt als de andere tarieven niet van toepassing zijn. En uiteraard wanneer er geen vrijstelling geldt. Het btw tarief kan door het kabinet ingezet worden om de ontwikkeling in een bepaalde sector te stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is de bouwsector. Zo werd het btw tarief gedurende “de crisis jaren” op een aantal specifieke diensten (bv verbouwing van de woning) verlaagd naar 9%. Het mes snijdt bij zo’n maatregel aan twee kanten. Enerzijds wordt de werkgelegenheid bevordert en anderzijds profiteert de hele sector van een aantrekkende markt.

Het tweede btw tarief, het 9% tarief, wordt ook wel het verlaagde btw tarief genoemd. Dit tarief is op beduidend minder goederen en diensten van toepassing dan het 21% tarief. Goederen en diensten waarop dit btw tarief van toepassing is, zijn onder andere:

  • Geneesmiddelen
  • Voedingsmiddelen
  • Boeken
  • Hulpmiddelen
  • Kapper

 

Op de website van de Belastingdienst vind je een uitgebreid overzicht van de goederen en diensten die onder het lage btw tarief van 9% vallen. Het 9% tarief is in het leven geroepen om bepaalde goederen en diensten voor iedereen bereikbaar te maken. Ook wordt dit tarief toegepast op goederen en diensten die de overheid wil stimuleren. De genoemde voorbeelden van genees –en voedingsmiddelen zijn hier een voorbeeld van, maar verder kun je ook denken aan het bezoeken van cultureel erfgoed of een museum.

Het 0% tarief is weggelegd voor ondernemers die handelen met het buitenland. Het is voornamelijk van toepassing op zogenaamde “grensoverschrijdende transacties”. Dit tarief is zowel van toepassing bij de levering van goederen naar andere landen zowel binnen als buiten de EU. Ook voor het leveren van diensten geldt in een aantal gevallen het 0% tarief. Een goed voorbeeld hiervan is personenvervoer (vliegtuig, trein, boot) waarbij de plaats van bestemming/vertrek in het buitenland is gelegen.

Wanneer je het 0% tarief hanteert vermeld je dit natuurlijk ook op de factuur. Door middel van voorbelasting kun je de btw over de uitgaven aftrekken. De reden dat er gekozen is om ook een nul % tarief te hanteren ligt in het feit dat de buitenlandse consument in zijn of haar eigen land de btw moet betalen over de geleverde goederen en/of diensten. Dit is overigens niet anders dan wanneer je als ondernemer goederen afneemt uit het buitenland. In het betreffende land van herkomst wordt immers geen btw gerekend en dus zal deze in Nederland moeten worden voldaan. Overigens is dit in de praktijk vrijwel altijd de consument die de btw betaalt.
 

Wanneer is btw vrijstelling relevant?

Er wordt, overigens ten onrechte, nog wel eens gedacht dat het hanteren van het 0% tarief gelijk staat aan vrijgesteld zijn van btw verplichtingen. Een aantal beroepen in specifieke sectoren zijn vrijgesteld van btw. Ook kan dit het geval zijn bij specifieke werkzaamheden. Medisch specialisten, erkende kinderopvang, mensen die actief zijn in het onderwijs en uitvaartondernemers zijn voorbeelden van mensen/branches die vrijgesteld zijn van btw. Een ander voorbeeld, om de vrijstelling verder te verduidelijken, zijn freelance tekstschrijvers. Hierbij aangetekend dat deze specifieke groep een puur inhoudelijke bijdrage levert aan een krant, tijdschrift of website. Voor meer info en een duidelijk overzicht m.b.t. het btw tarief en vrijstellingen hiervan verwijzen wij je door naar de website van De Belastingdienst. Hierbij is het goed en belangrijk om te weten dat deze zelfde Belastingdienst altijd het laatste woord heeft en uiteindelijk beslist of je wel of geen vrijstelling van de btw verplichting hebt.

In het geval jij vrijgesteld wordt van de btw verplichting dan mag je op jouw facturen ook geen btw in rekening brengen. Je bent dan verplicht op de factuur aan te geven dat er een vrijstelling van toepassing is. Het kan natuurlijk in de praktijk zo zijn dat je met verschillende btw tarieven en de vrijstelling hiervan te maken hebt. Dit dien je dan in de administratie te verwerken door de verschillende inkomstenbronnen op te splitsen. Laten we het beroep van journalist hierbij eens als voorbeeld nemen. Zoals je weet is een journalist vrijgesteld van btw mits het gaat om het inhoudelijk bijdragen aan krant, tijdschrift of website. Pakt deze zelfde journalist de commerciële pen op, dan is het algemene btw tarief van 21% van toepassing. Wees dan ook verstandig en check jouw eigen specifieke situatie altijd even bij de Belastingdienst.
 

De KOR, ofwel de ‘Kleine ondernemers regeling’

Als je tot de groep van zogenaamde “kleine ondernemers” behoort, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de “kleineondernemersregeling” van de Belastingdienst, kortweg KOR genoemd. Als je na aftrek van de voorbelasting in een jaar tijd minder btw af hoeft te dragen dan €1883.-, dan profiteer je van belastingvoordeel. Het berekenen van de KOR is op zich geen ingewikkelde materie en wederom vind je op de website van de Belastingdienst hier meer info over, alsmede een handige tabel voor het berekenen van jouw belastingvoordeel.
 

Helemaal geen omzetbelasting betalen?

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar er zijn gevallen waarin je niet altijd btw hoeft af te dragen. Dit is veelal het geval bij startende ondernemers, omdat er in de opstart –en beginfase van het bedrijf flinke schommelingen in de hoogte van de omzet optreden. Hierdoor kan het zijn dat je nauwelijks tot geen btw betaalt. Bovendien is het zo dat de fiscus het door jou aan btw betaalde bedrag kwijtscheldt. Dit is het geval wanneer je per jaar minder dan €1345.- betaalt hebt.

Als je nu al weet dat dit toekomstige jaren het geval zal zijn, vraag dan een “ontheffing van administratieve verplichtingen” aan bij de Belastingdienst. Je hoeft dan geen btw aangifte meer te doen, maar hou er dan wel rekening mee dat je ook geen btw meer in rekening mag brengen!

Weet dat je zolang je geen ontheffing van administratieve verplichtingen hebt gekregen je altijd btw aangifte moet doen!

Voor vragen of meer informatie : neem gerust contact met ons op.