Langdurig ziek zijn is al vervelend genoeg voor een medewerker. Maar voor jou als werkgever zijn er veel kosten aan verbonden. Wanneer je een ziekmelding ontvangt van een medewerker, wil je natuurlijk dat hij of zij zo snel mogelijk opknapt en weer aan het werk kan. Niemand houdt ervan om ziek thuis te zitten! Maar hoe zorg je dat wanneer iemand toch ziek thuis komt te zitten, dat je aan de verplichte stappen houdt om alles in goede banen te leiden?

De kosten van een zieke werknemer

Bij een ziekmelding van een medewerker, komen er extra kosten bij kijken als ondernemer. Deze kosten zijn onder andere het doorbetalen van het loon en mogelijk zelfs de uitkering. Als de medewerker langdurig ziek blijft, moet je bovendien de kosten van re-integratie dragen. Daarnaast moet er voor de zieke werknemer vervanging geregeld worden. Wanneer je een klein werknemers- team hebt, zijn de kosten van een zieke medewerker in verhouding tot je totale personeelskosten dus hoog.

Uiteraard kun je je hiervoor verzekeren door middel van een verzekering voor loondoorbetaling, dit zijn de zogenaamde verzuimverzekering of ziekteverzuimverzekering. Voor de Ziektewet of WGA kun je eigenrisicodrager worden, hiermee krijg je korting op UWV-premies. Je kunt er ook voor kiezen om alles via het UWV te laten lopen.

Hoeveel moet ik doorbetalen?

Je betaalt minimaal 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag door aan de zieke medewerker. Is het percentage in de cao of arbeidsovereenkomst hoger? Dan ben je verplicht om je hieraan te houden. Afhankelijk van het soort contract (vast of tijdelijk), betaal je tot 104 weken door aan een zieke medewerker.

Het proces van een ziekmelding

De wet- en regelgeving met betrekking tot ziekmelding en re-integratie is complex en moet daarom zorgvuldig nageleefd te worden, om zo eventuele problemen met het UWV of je werknemer in de toekomst te voorkomen.

Stap 1: ziekmelden
Als een medewerker zich ziek meldt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de bedrijfsarts of arbodienst. Binnen vier dagen na de ziekmelding geef je bij het UWV door dat je werknemer ziek is als hij een Ziektewetuitkering krijgt of als je eigenrisicodrager bent voor WIA of WGA.

Stap 2: bij een langer ziekteverzuim
Na een ziekteverzuim van meer dan vier weken, spreekt het UWV van ‘lang ziek zijn’. Meld dit dan ook aan de bedrijfsarts of arbodienst. Zij maken binnen zes weken de probleemanalyse op, waarmee de re-integratie zoals beschreven in de volgende stap start.

Stap 3: re-integratie
In de Wet Verbetering Poortwachter is re-integratie van een langdurig zieke medewerker geregeld. Middels deze wet kan jij als werkgever sneller en effectiever ingrijpen zodat het verzuim korter wordt. Volgens deze wet ben je als werkgever verplicht om:

  • Alle gegevens en documenten, zoals het re-integratieverslag en correspondentie met de arbodienst, bij te houden en nauwkeurig vast te leggen.
  • Elke zes weken een voortgangsgesprek te voeren met je werknemer. Wederom hier ook een verslag van maken en bewaren.
  • Binnen zes weken een bedrijfsarts in te schakelen. Zo’n bedrijfsarts kan beoordelen wat de werknemer nog kan doen en maakt een probleemanalyse op.
  • In de achtste week een plan van aanpak maken. Op de website van het UWV kun je een voorbeeld van zo’n plan van aanpak vinden.
  • Het UWV om een deskundigenoordeel te vragen wanneer de re-integratie vastloopt.
  • Taken, werkplek, uren en werktijden aan te passen (indien mogelijk).

Let op: een belangrijk moment is de 42e-weeksmelding bij het UWV. Wanneer je werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is, dien je deze melding te doen bij het UWV via de Verzuimmelder. Vul deze Verzuimmelder bij voorkeur digitaal in. Dit zijn minder handelingen, korte wachttijden en minder risico op fouten. Je werknemer ontvangt een kopie van deze 42e weeksmelding en heeft deze documenten nodig wanneer hij na 2 jaar een WIA aanvraag gaat doen.

De werknemer heeft ook verplichtingen als het gaat om de re-integratie. Dit zijn:

  • Het bespreken van de gezondheidssituatie met de bedrijfsarts. Let op: de werknemer hoeft jou als werkgever niet te informeren over de aard van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Het samen bespreken van de voortgang iedere zes weken. Een werknemer kan een aanvullend deskundigenoordeel aanvragen als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.
  • Het samen opstellen en goedkeuren van een re-integratieplan.
  • Het accepteren van passend werk.

Zoals je kunt zien, brengt het weer aan het werk krijgen van zieke werknemers een groot proces met zich mee. Daarnaast is dit een stappenplan dat jij als werkgever serieus wilt nemen, zonder onnodige kosten te maken. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met je mee.