Let op bij het terugvragen van BTW!

Er is vrijwel geen ondernemer te vinden die niet te maken heeft met het verschijnsel btw. De btw aangifte komt periodiek terug, vaak maandelijks of per kwartaal, en zo zal er dus periodiek een bedrag aan btw moeten worden betaald (afgedragen) of worden ontvangen. Ondernemen brengt risico met zich mee en zo kan het voorkomen dat je als ondernemer te maken krijgt met klanten/afnemers die laat of zelfs helemaal niet betalen. Los gezien van de frustratie en irritatie die dit met zich meebrengt heeft dit ook gevolgen voor de aangifte btw. Het is namelijk zo dat de Belastingdienst gewoon verlangt dat je de af te dragen btw tijdig afdraagt. Tijdig is in dit geval binnen één maand na afloop van het tijdvak waarover je btw aangifte hebt gedaan.
 
Uiteraard doe je er alles aan om te voorkomen dat afnemers/klanten te laat of niet betalen. Een efficiënt debiteurenbeheer draagt hier vanzelfsprekend aan bij. Uiteraard wil je geen btw afdragen voor gelden die je niet of nog niet hebt ontvangen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze reeds betaalde btw alsnog terug te krijgen van de Belastingdienst. We vertellen je hier dan ook graag iets meer over.

 

Terugvorderen via aparte aanvraag

Voor het terugvorderen van de reeds afgedragen btw zal je bij de Belastingdienst een aparte aanvraag in moeten dienen. Deze aanvraag moet je binnen één maand na het aflopen van het tijdvak waarover je btw moet afdragen indienen. Uiteraard moet het duidelijk zijn dat jouw klant jouw factuur niet zal gaan betalen. Dit moet je wel hard kunnen maken richting de Belastingdienst. In het geval van een faillissement is de brief van de curator het passende bewijsstuk. In het geval er geen sprake is van een faillissement wordt het belang van het eerder genoemde efficiënte debiteurenbeheer duidelijk. Correspondentie als aanmaningen, betaalverzoeken en e-mailverkeer zijn dan de bewijsstukken die je nodig hebt om aan te tonen dat je geen betaling meer zal ontvangen. Dien je later dan één maand dit verzoek in, dan is het niet zo dat deze niet meer in behandeling genomen of verwerkt zal worden, je kunt dan alleen geen beroep of bezwaar maken tegen de beslissing die de Belastingdienst met betrekking tot jouw aanvraag heeft genomen.

 

Het belang van creditfacturen

Het is te doen gebruikelijk dat facturen die niet betaald zijn gecrediteerd worden. Deze zogenaamde creditfacturen heb je nodig om de omzet correct in de boeken te hebben, maar ook om teveel betaalde btw terug te vragen. Volg hierbij altijd de werkwijze zoals hierboven beschreven. Het komt nog steeds vaak voor dat met teveel afgedragen btw via de gebruikelijke periodieke btw aangifte wordt teruggevorderd. Als je dit doet, kijk er dan niet raar van op dat de Belastingdienst hiermee niet akkoord gaat, omdat dit eenvoudigweg niet is toegestaan. Je riskeert hierbij ook nog eens boetes of naheffingsaanslagen en dat is natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten.

 

Betalingsafspraken

Het komt in de dagelijkse praktijk voor dat klanten tot een betalingsregeling of schikking willen komen met betrekking tot de nog openstaande betaling. Wanneer jouw klant voorstelt een gedeelte van de nog te betalen factuur te voldoen, dan noemen we dit het crediteurenakkoord. Vaak wordt op dit voorstel ingegaan, want “iets” is immers beter dan “helemaal niets”. Als je hier mee te maken krijgt en je gaat op het voorstel in, dan is het goed om te weten dat dit fiscaal gezien gevolgen heeft. Je kunt namelijk over het deel dat niet betaald hoeft te worden (dit heb je feitelijk kwijtgescholden) geen btw meer terugvragen. Het kwijtschelden van een gedeelte van de openstaande factuur betekent namelijk dat er niet langer een oninbare vordering op tafel ligt. Pas ervoor op dat je jezelf niet in de vingers snijdt met een crediteurenakkoord. Ervan uitgaande dat je met het hoge btw tarief van 21% te maken hebt, dan kun je deze betaalde btw terugvragen op basis van een oninbare vordering. Ben je tevreden met een betaling van 20% van de openstaande factuur……afijn, je begrijpt vast dat je jezelf dan mogelijk tekort doet.

 

Van vordering naar lening

Er zijn ondernemers die ervoor kiezen om openstaande bedragen om te zetten in een geldlening. Als je hiervoor kiest, dan kun je geen beroep meer doen op de teruggave van de btw. En als vervolgens de geldlening niet wordt terugbetaald sta je dus met lege handen, omdat je eenvoudigweg nergens aanspraak op kunt maken.
Mocht je geconfronteerd worden met bovenstaande problematiek, ga dan niet over één nacht ijs. De gevolgen zijn niet altijd goed te overzien en kunnen ook negatief voor je uitpakken. Schakel dan ook bij twijfel altijd een expert in.

 

Nog vragen over “Let op bij het terugvragen van BTW!” neem gerust contact met ons op