Als zelfstandig ondernemer kun je gebruik maken van de KOR. Tenminste, als je in één jaar minder dan €1883,- aan btw af moet dragen. Wanneer je onder dit bedrag blijft, dan betekent dit dat je minder belasting hoeft te betalen of soms zelfs helemaal geen btw af hoeft te dragen.In de laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal) verreken je de KOR. Tot zover de huidige situatie in een notendop.
 
Vanaf 1 januari 2020 verandert de kleinondernemersregeling, kortweg KOR genoemd. In de ‘nieuwe KOR’ draait het niet langer om het aan btw te betalen bedrag, maar draait het om de omzet die je hebt gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2020 heb je als ondernemer de mogelijkheid om te kiezen voor vrijstelling van de omzetbelasting. Belangrijkste voorwaarde waar je dan aan moet voldoen is dat jouw omzet maximaal €20.000,- op jaarbasis mag bedragen.
 

Wat betekent dit concreet in de praktijk?

Als je kiest om vrijgesteld te worden van de omzetbelasting, dan betekent dit een verlichting van de administratieve verplichtingen die je als zzp-er hebt. Op de facturen die je naar jouw klanten/afnemers verstuurt mag je geen btw meer vermelden, vanwege het simpele feit dat je niet langer btw in rekening mag brengen aan jouw klanten. Ook ben je af van de verplichting om elke maand of elk kwartaal de btw-aangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Dit alles brengt echter ook met zich mee, dat je de btw die jou in rekening wordt gebracht niet langer af mag trekken.
 
Het is overigens niet zo dat de nieuwe KOR alleen geldt voor ondernemers. Ook stichtingen, bv’s en verenigingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen gebruikmaken van de nieuwe KOR.
 

Welke keuze maak jij?

Vanaf deze plek is het moeilijk om aan te geven welke keuze voor jou de meest verstandige is. Dit hangt echt af van jouw specifieke situatie. Misschien vorder je elk kwartaal wel een behoorlijk bedrag aan btw terug. Dit kan inhouden dat gebruikmaken van de nieuwe KOR misschien juist helemaal niet interessant is voor je.
 
Je bent niet verplicht om gebruik te maken van de nieuwe regeling. Het is niet zo dat je automatisch gebruik maakt van deze nieuwe regeling. Uitzondering hierop is dat je wel automatisch wordt aangemeld voor de nieuwe KOR, als je op dit moment al vrijgesteld bent van de omzetbelasting. Wil je gebruikmaken van de gemoderniseerde KOR? Dan moet je dit de fiscus zelf laten weten. De Belastingdienst legt wat dit betreft de bal dus bij jou neer. Vanaf 1 juni 2019 heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwe regeling. Wanneer je direct op 1 januari 2020 gebruik wil maken van de KOR nieuwe stijl, dan moet je dit uiterlijk op 20 november 2019 aan de Belastingdienst hebben doorgegeven. Aanmelden na november 2019 betekent dat je op zijn vroegst per 1 april 2020 gebruik kunt maken van de regeling. In het geval je in een jaar toch een hogere omzet dan 20k realiseert, dan ben je uiteraard gewoon (net als vroeger) gewoon btw-plichtig.
 
Het is verstandig om goed na te denken over de keuze die je maakt. De door jou gemaakte keuze geldt namelijk voor een periode van drie jaar. Laat je hierbij eventueel adviseren.
 
Voor vragen of meer informatie : neem gerust contact met ons op.