Je verwacht het misschien niet, maar als je zzp-er bent kun je wel degelijk een stagiaire in dienst nemen. Begrijpelijk dat dit je vreemd in de oren klinkt. Immers, zzp staat voor ‘zelfstandige zonder personeel’, dus dit lijkt niet met elkaar te rijmen. In dit artikel vertellen we je meer over stagiaires in dienst nemen. Wat komt er allemaal bij kijken? Waarom zou je dit doen? Aan welke eisen/voorwaarden moet je voldoen? Weet in elk geval dat een stagiair aannemen meer betekent dan gebruikmaken van een extra paar handen. Je bent namelijk naast ‘werkgever’ ook opleider. En dat is wel iets dat je leuk moet vinden. Is dit het geval? Dan kun je, net als elk ander bedrijf en onder voorwaarden, met een gerust hart een stagiair aannemen.

 
 

Een stagiair, wat is dat nu eigenlijk precies?

Voor we dieper ingaan op de materie is het goed om te weten wat een stagiair nu eigenlijk precies is. Iemand die stage komt lopen wil graag in de praktijk kennis en ervaring opdoen. In verreweg de meeste gevallen is een stagiair een scholier uit het vmbo, mbo of hbo. Ook kan het iemand zijn die een bbl-opleiding volgt (beroepsbegeleidend leren). Maar wist je ook dat iemand die al geruime tijd zonder werk zit bij je aan kan kloppen met de vraag of je een stageplek voor hem/haar hebt? Deze groep mensen moet aan het UWV toestemming vragen om als stagiair aan de slag te gaan. Wanneer zij dit niet doen, dan lopen zij risico met betrekking tot hun uitkering.
 
De duur van een stageperiode is heel verschillend. Dit hangt onder andere af van de opleiding/studie die wordt gevolgd en met welk studiejaar de stagiair bezig is. Grofweg gezegd kan een stageperiode een paar weken tot een aantal maanden duren. Hoewel er stagiaires zijn die tijdens hun stageperiodes een financiële vergoeding ontvangen, is dit zeker niet ‘standaard’ (wel gebruikelijk). Je hoeft als zzp-er vrijwel nooit een stageovereenkomst met de stagiair zelf op te stellen. De opleidende instantie is als het ware tussenpersoon tussen jou en de stagiair. De stageovereenkomst ga je dan ook aan met de opleidende instantie.
 

Erkend leerbedrijf

Een stagiair in dienst nemen is geen vrijblijvend iets. Je bent namelijk op dat moment namelijk wel zijn/haar opleider. Met andere woorden, jij bent degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van de opleiding die de stagiair volgt. Om invulling te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid moet je een ‘erkend leerbedrijf’ zijn. Om jouw bedrijf een erkend leerbedrijf te mogen noemen, moet dit als zodanig benoemd worden door de Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven (SBB). Wil je een erkend leerbedrijf worden, dan dien je de aanvraag hiertoe in bij de SBB. In deze aanvraag maak je duidelijk waarom je als stagebegeleider wil worden. Verder beantwoord je een aantal vragen, waaronder vragen over hoe jij de stagiair een veilige stageplek biedt. Voor studenten uit het hbo wordt overigens een uitzondering gemaakt. Om iemand uit het hbo een stageplek te bieden hoef je geen erkend leerbedrijf te zijn.
 
Wanneer de aanvraag is ingediend, duurt het niet lang voor een adviseur van de SBB contact met je opneemt. Doel hiervan is om samen de aanvraag te bespreken en eventuele vragen/onduidelijkheden uit de wereld te helpen. Is de aanvraag eenmaal goedgekeurd, dan staat niets je meer in de weg om een stagiair aan te nemen. Nou ja, niets…… er dient natuurlijk nog wel een

praktijkleerovereenkomst afgesloten te worden. In deze overeenkomst staan onder andere de
afspraken die er zijn gemaakt op het vlak van:

  • de duur van de stage;
  • het aantal uren dat iemand per week stage loopt;
  • de begeleiding van de stagiair;
  • de doelen die aan het einde van de stageperiode moeten zijn behaald.

 

Voorwaarden die de opleidende instantie aan je stelt

Ook vanuit de opleidende instantie krijg je te maken met voorwaarden waaraan je moet voldoen om iemand een stageplek te bieden. Deze voorwaarden verschillen per opleiding. Vaak kun je aan deze voorwaarden voldoen als zzp-er. Zo is de voorwaarde dat je alle middelen die de stagiair nodig heeft om zijn werk te kunnen doen aan hem beschikbaar moet stellen, een heel gebruikelijke en logische. Maar een voorwaarde die stelt dat je altijd voor een vervangende opleider moet zorgen als je onverhoopt ziek wordt, is een stuk lastiger om aan te voldoen. En misschien kun je hier zelfs wel helemaal niet aan voldoen.
 

Verplichtingen die de Arbowet je opleggen

En dan is er ook nog zoiets als de Arbowet. Met een stagiair die aan het werk is binnen je bedrijf dien je je te houden aan de eisen die de Arbowet hieraan stelt. Belangrijke eis is die met betrekking tot de veiligheid van de stagiair. Om de risico’s met betrekking tot veilig werken in kaart te brengen ben je verplicht om een zogenaamde ‘RI&E’ (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) te maken. Wanneer de stagiair of de stagiaires alleen of gezamenlijk niet meer dan 40 uur per week bij je werken, dan kun je deze RI&E in vereenvoudigde vorm, online invullen en indienen.
 

Wat betaal of vergoed je een stagiair?

Zoals al even kort benoemd, hoef je een stagiair niet te betalen voor zijn of haar inspanningen. Dit is echter wel gebruikelijk. Kies je ervoor om de stagiair een bedrag te betalen in de vorm van een stagevergoeding, pas er dan wel voor op dat je hem/haar niet ‘per ongeluk’ in dienst neemt. Dit doe je wanneer je de stagiair minimaal het minimum loont betaalt. En iemand in dienst hebben betekent premies werknemersverzekeringen afdragen en je houden aan heel andere wet- en regelgeving. Vergeet niet dat een stagiair vooral met je meeloopt en meewerkt om te leren. Dit doel staat voorop en dus niet het meewerken zelf! Wil je de stagiair geen stagevergoeding betalen, dan kun je als alternatief een onkostenvergoeding bieden. Om je een beeld te geven van een gemiddelde stagevergoeding, kun je onderstaande aanhouden:

  • scholieren/studenten die een mbo opleiding volgen: €100,- tot €150,- per maand;
  • studenten die een opleiding volgen op hbo-niveau: €200,- tot €300,- per maand;
  • studenten die een universitaire studie volgen: €250,- tot €400,- per maand.

 
Het is in een aantal gevallen mogelijk om subsidie te krijgen voor je werk als praktijkopleider. Het zal je niet verbazen dat ook hier weer een aantal voorwaarden voor gelden, voordat je hier aanspraak op kunt maken. De opleidende instantie van de stagiair kan je hier meer over vertellen.
 

Elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom

Ga niet over één nachtje ijs wanneer je er over denkt om een stagiair aan te nemen. Weeg de voordelen weloverwogen af tegen de nadelen en maak dan je keuze. Voordelen liggen voor de hand, want een beetje extra hulp kun je natuurlijk altijd wel gebruiken. En daarbij, als je iemand opleidt die goed bij jou en jouw bedrijf past, kun je overwegen om hem/haar na afloop van zijn studie of opleiding in loondienst aan te nemen. Nadeel van een stagiair binnen je bedrijf is dat deze recht heeft op jouw tijd, aandacht en energie. Bovendien heb je je als erkend leerbedrijf te houden aan de voorwaarden en eisen die er qua begeleiding aan je worden gesteld (SBB + opleidende instantie).
 
Waar kies jij voor?
 
Voor vragen of meer informatie : neem gerust contact met ons op.