Als je ingehuurd wordt als zelfstandige, maar de feitelijke situatie wordt door de Belastingdienst beschouwd als een een dienstverband met je opdrachtgever, dan kan je worden bestempeld als schijnzelfstandige. Het woord zegt het al, hoewel je zelfstandige lijkt, lijkt je relatie met de opdrachtgever sterk op loondienst.
 
 
 
 
 
 

Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?

Om te controleren of je daadwerkelijk een zelfstandige bent, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

● Is er een mogelijkheid om een vervanger te sturen?
● Maak ik gebruik van mijn eigen spullen?
● Werk ik voor verschillende opdrachtgevers?
 

Wat zijn de gevolgen van schijnzelfstandigheid?

In sommige gevallen kan de Belastingdienst je onverhoopt als schijnzelfstandige beschouwen. Daarbij komen negatieve financiële gevolgen voor jou én voor je werkgever. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen kwaadwillende ondernemers en niet kwaadwillende ondernemers. Als niet kwaadwillende ondernemer kun je bij de Belastingdienst terecht voor tips om binnen drie maanden meer zelfstandig te worden. Zodra de ondernemer bewust weet dat hij of zij als schijnzelfstandige onderneemt, dan is dit kwaadwillend. Hierbij zijn er strenge gevolgen voor jou als ondernemer, zoals:

● Naheffingsaanslagen of correctieverplichtingen
● Het kwijtraken van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en als startende ondernemer verlies je ook de startersaftrek.

Ook voor de opdrachtgever kan schijnzelfstandigheid gevolgen hebben. De Belastingdienst doet extra controles bij opdrachtgevers. Ze zullen actief op zoek gaan naar arbeidsrelaties waarbij er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en voorbedachte schijnzelfstandigheid. Is er sprake van een van deze twee arbeidsrelaties, dan is dat extra werk voor de werkgever. De werkgever moet in loondienst loonheffingen inhouden en betalen. Dit betreft:

● Loonbelasting en premie volksverzekeringen
● Premies werknemersverzekeringen
● Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw)

Wil je zeker weten dat jij als ondernemer niet onder schijnzelfstandige valt? Doe dan de OndernemersCheck van de Belastingdienst. Dit geeft een goede indicatie of je als ZZP’er zelfstandig genoeg bent, maar gaat ook in op de thema’s zoals continuïteit, ondernemersrisico en omvang.

Voor al je vragen of wil je meer informatie:: neem gerust contact met ons op.