Het is voor veel mensen een droom die uitkomt….het starten van een eigen bedrijf. En wanneer deze droom werkelijkheid wordt, dan bruis je van energie en wil je maar één ding, beginnen! Heel begrijpelijk en laat je zeker niet temperen in dit enthousiasme. Maar wees je er wel van bewust dat je als ondernemer ook risico’s loopt. Natuurlijk ben je liever bezig met jouw eigen bedrijf dan met de risico’s waar je als ondernemer mee te maken hebt. Regel je zaken op dit vlak direct goed, want dan pas kun je je echt richten op waar jij goed in bent, namelijk ondernemen. Risico’s zijn in verreweg de meeste gevallen af te dekken door middel van verzekeringen, zakelijke verzekeringen in dit geval. Het is verstandig om de mate waarin je daadwerkelijk risico loopt te bepalen. Aan de hand hiervan kun je bepalen met welke bedrijfsverzekeringen je deze risico’s af kunt dekken.
 
Om je een goed beeld te geven van mogelijke risico’s die je loopt, en met welke oplossingen jij deze af kunt dekken, volgt hier een overzicht van de belangrijkste zakelijke verzekeringen.
 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De kans is meer dan groot dat je voor jezelf, als particulier zijnde, een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die jij aan anderen toebrengt. Ook als ondernemer kun je schade toebrengen aan anderen. Zo kan een product dat je verkoopt schade veroorzaken bij een klant, maar het kan ook gebeuren dat jouw personeel niet goed oplet en bijvoorbeeld een glas water omstoot over de laptop van één van je opdrachtgevers. Je begrijpt dat jouw particuliere aansprakelijkheidsverzekering in dit geval geen dekking biedt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze gevallen wel dekking. Het is een verzekering waar je eigenlijk niet buiten kunt, want het is vooraf nu eenmaal niet vast te stellen hoe groot de schade (en daarmee de claim!) zal zijn in het geval er toch iets gebeurt.
 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Ook al ben je ondernemer, je blijft altijd mens. Met andere woorden, vergissen is menselijk en ook jij kan wel eens een foutje maken. Hoe menselijk dit ook mag zijn, jouw klant kan hier heel anders over denken. Zeker wanneer er schade uit ‘jouw foutje’ voortvloeit. Jouw klant verwacht echter zakelijke professionele kennis en kunde van je en heeft vaak geen begrip voor fouten die te relateren zijn aan het beroep dat je vertegenwoordigt/uitoefent. Hij zal je dan ook verantwoordelijk (lees: aansprakelijk) stellen voor de schade die hij heeft opgelopen. Gelukkig valt ook dit risico af te dekken en wel door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 

De rechtsbijstandverzekering

Vroeg of laat krijgt elke ondernemer te maken met een klant die een klacht heeft over de producten of diensten die je levert. Vanzelfsprekend heb je service en kwaliteit hoog in het vaandel staan en gelukkig zijn de meeste klachten snel op te lossen. Maar wat nu als een klacht echt hoog wordt opgespeeld en de klant geen genoegen neemt met de door jou geboden oplossing? En wat als jij als ondernemer een geschil hebt met één van jouw personeelsleden? En wat als die leverancier van je in gebreke blijft? De kans bestaat dat je het oplossen van deze problemen niet alleen kan en juridische hulp nodig hebt. Het is overbodig om te zeggen dat juridische hulp een kostbare zaak is. De zakelijke rechtsbijstandsverzekering kun je inschakelen wanneer je met zaken als bovenstaande wordt geconfronteerd.
 

De bedrijfsmiddelenverzekering

Wist je dat maar liefst tien procent va de ondernemers wordt geconfronteerd met inbraak en/of diefstal? Uiteraard doe je er alles aan om dit te voorkomen en heb je jouw bedrijfspand of kantoor goed beveiligd. Preventie is altijd goed, maar diefstal of inbraak vallen helaas nooit helemaal uit te sluiten. Maar ook op andere manieren kunnen jouw zakelijke eigendommen schade oplopen. Je zal niet het eerste bedrijf zijn dat te maken krijgt met brandschade of waterschade. Wat dit doet met een eventuele voorraad goederen laat zich raden. Ook een mobiele telefoon kan gestolen worden en wanneer er een stroomstoring optreedt loopt handelswaar dat gekoeld of bevroren moet blijven gevaar.

Reden genoeg om een bedrijfsmiddelenverzekering af te sluiten. Deze verzekering , die overigens ook te boek staat onder de naam inventaris –en voorraadverzekering, biedt dekking bij schade aan of verlies van jouw zakelijke bezittingen veroorzaakt door storm, brand, waterschade en inbraak.
 

De verzuimverzekering

Je kent vast de uitdrukking ‘we wensen je veel personeel’ wel. Een ludieke manier om je heel veel zakelijk succes te wensen. En wie weet komt het moment ook daadwerkelijk dat je serieus overweegt om personeel aan te nemen. Een goed teken, want dat betekent dat je het werk niet meer alleen aan kunt en het je zakelijk voor de wind gaat. Wees je er echter wel van bewust dat jij dan werkgever wordt en daarmee verantwoordelijk voor onder andere het welzijn van jouw medewerkers.
Langdurige ziekte, de Wet Poortwachter, re-integratietrajecten……. Je zit er allemaal niet op te wachten, maar wanneer je mensen in dienst hebt kun je er wel mee te maken krijgen. Door een verzuimverzekering af te sluiten hoef jij je niet bezig te houden met zaken als re-integratie, het doorbetalen van loon en verzuimbegeleiding.
 

De bedrijfsschadeverzekering

Door verschillende oorzaken kan het zo zijn dat je (tijdelijk) niet in staat bent om jouw klanten te leveren of te helpen. Wanneer jou dit overkomt, bijvoorbeeld omdat je bedrijfspand in vlammen op is gegaan, heb je even geen inkomsten. Of in elk geval veel minder inkomsten dan normaal. Jammer genoeg houden je vaste lasten hier geen rekening mee, want deze lopen gewoon door.

Met een bedrijfsschadeverzekering kun je dit soort schades opvangen. Deze verzekering keert uit als de brutowinst tijdelijk is afgenomen door een schade. Deze uitkering wordt uitgekeerd in de zogenaamde herstelfase. Deze fase omvat de tijd die je nodig hebt om de opgelopen schade weer te herstellen. Het is goed om te weten dat ook het huren van vervangende bedrijfsruimte onder de dekking van de bedrijfsschadeverzekering valt.
 

De opstalverzekering voor bedrijven

Wanneer je getroffen bent door schade aan je bedrijfspand die veroorzaakt is door zaken als inbraak, brand, waterschade of storm, dan kom je er direct achter dat het al snel behoorlijk in de papieren loopt om deze schade te herstellen. Opgebouwde reserve, als je die al hebt, wend je hier liever niet voor aan. Dit is dan ook de reden dat ondernemers kiezen voor het afsluiten van de opstalverzekering voor bedrijven. Deze verzekering keert de herbouwwaarde van het beschadigde pand uit. Dit bedrag is gebaseerd op het in dezelfde staat terugbrengen van het pand zoals dit er voor de schade bij stond.
 

De zakelijke autoverzekering

Hoe netjes en verantwoord je wellicht ook rijdt, een ongeluk zit, zeker in het verkeer, in een klein hoekje. Je loopt met een zakelijke auto of bestelbus net zoveel risico als met een particuliere auto. In het geval van een bestelauto met daarin kostbaar gereedschap loop je natuurlijk wel extra risico met betrekking tot inbraak en diefstal.

Zodra je een auto op naam van het bedrijf hebt staan zal je deze zakelijk moeten verzekeren. De minimale, en tevens bij wet verplichte, dekking is WA (Wettelijke Aansprakelijkheid). Deze WA variant biedt alleen dekking bij schade die je met jouw zakelijke auto aan anderen toebrengt. Als je het belangrijk vindt dat de schade aan je eigen bedrijfsauto is gedekt die veroorzaakt is door zaken als brand, storm, hagel, ruitbreuk, inbraak en diefstal, dan sluit je een zakelijke autoverzekering met Beperkt Casco dekking. De meest uitgebreide dekking in de zakelijke autoverzekering is de WA Cascodekking, ook wel bekend als de Allrisk dekking. Deze variant biedt ook dekking bij schades aan je eigen bedrijfsauto in het geval van een aanrijding waarbij je zelf de schuldige bent.

 
Voor vragen of meer informatie : neem gerust contact met ons op.